Nazim's poetry

Nazim's poetry

Friday, May 24, 2013

kamal kar diya


Bhol jana to 
rasme duniya hai
 wasai

Tum ne bhula kar 
konsa
 kamal kar diya

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...