Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, August 15, 2013

Pakar Ke Hath

Aey Waqt Guzar Ja Ke Ye Lamha
Ajeeb Hai

Pakar Ke Hath Wo Bicharnay Ki Bat
Karta Hai...
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...