Nazim's poetry

Nazim's poetry

Saturday, December 14, 2013

Raqs karna bhi

Tumhari khushboun 
ke dairon main
Raqs karna bhi
Ajab aik tajrba hai
k mere paon main bajty hoye
In ghoongruon ki mastiyan
Thakti nahi hain...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...