Nazim's poetry

Nazim's poetry

Wednesday, May 29, 2013

Faqat kuch der k liye hi sahi

Jab us ki ankhon min.

Faqat kuch der k liye hi sahi.

Min ne apne nam ka aks dekha tha.

Aur phir tanhai min.

Hazar bar us pal ko socha tha.

Ilzam ki surat hi sahi.

Us ne apne aik pal ki nazar ko.

Mere nam kiya to sahi………!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...