Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, December 6, 2012

raah bhi pathreeli hai..

Sochta hoon ke ab anjaam-e-safar kya hoga,

Log bhi kaanch ke hain, raah bhi pathreeli hai..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...