Nazim's poetry

Nazim's poetry

Tuesday, October 1, 2013

kaghaz, kalam\' aur main...

kaghaz, kalam\' aur main... 
jab bhi aik sath hote hain...kuch aisa kaam karte hain!!!
main\' apni ruh ke goshon selafz talash karta hoon
kalam\' un sabhi lafzon ko bikher deta hai. aur
kaghaz\' unhen simet leta hai.. 


kaghaz kalam aur main....
bas yahi to kaam karte hain. 


sabhi ache lafz chun
kar tumhara naam likhte hain.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...