Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, July 4, 2013

Dil Main Apne Rehne Dein ?

Kuch Aise Log 
Jo Hain Khaas Bohat
Jo Ahem Bhi Hon 
Aur Pyare Bhi
Tareef Main Jin K Lafz Na Hon
Tou Aam Se Lafz 
Hum Likhein Kyun
Kuch Safhay
Kuch Linein
Kuch Warq
Kyun Na Khaali Rehne Dein
Aur
Aise Pyare Logon Ko
Sirf
Dil Main Apne Rehne Dein ?


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...