Nazim's poetry

Nazim's poetry

Saturday, July 13, 2013

Apna dil bhi tatol kar dekho...

Kuch to majbooriyan rahi hongi..

Yun koi bewafa nahi hota.......

Apna dil bhi tatol kar dekho...

faasla be-wajah nahi hota.......!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...