Nazim's poetry

Nazim's poetry

Thursday, October 25, 2012

Bhol jana to rasme duniya hai

Bhol jana to rasme duniya hai wasai

Tum ne bhula kar konsa kamal kar diya

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...