Nazim's poetry

Nazim's poetry

Saturday, December 24, 2011

“Muhabbat phool hoti hai” ….

Qadam ruk say gaye hain phool biktay daikh kar

main aksar us say kehta tha “Muhabbat phool hoti hai” …..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...