Nazim's poetry

Nazim's poetry

Tuesday, March 26, 2013

Rehti Hai Zarurat Uski..!


Mujhe Lagta Hai Ke Mujhme,

 Mujhse Ziyada Woh Hai

Khud Se Badh Kar Mujhe

 Rehti Hai Zarurat Uski..!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...