Nazim's poetry

Nazim's poetry

Friday, April 12, 2013

Mere Jaisa Dhundh Raha Hai.


Nadani Ki Had Hai Zara Dekho Toh Usay


Mujhe Kho Kar Woh Mere Jaisa Dhundh Raha Hai.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...